ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การเก็บรวบรวมไฟล์บน Google Drives

                  Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ผ่าน พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย ทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้  ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถแบ่งปัน (แชร์) ไฟล์กับคนที่ต้องการ  และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์  ซึ่ง Google ให้เราใช้บริการฟรี

วัตถุประสงค์

          O แนะนำการใช้งาน Google Drive

          O ประยุกต์ใช้สำหรับการสร้างสื่อการสอน

          O ใช้งานร่วมกันกับ google sites

         

กลุ่มเป้าหมาย

        O ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

 

ความรู้พื้นฐาน

          O ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

วิทยากร

          นางพรรวิภา  เทพขาม

          นายทิรพงษ์  โมห้างหว้า

          นายณัฏฐพล  เชื้อชาติ

          นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 

 

          กลุ่ม ICT สพป.สระแก้ว เขต 2

เนื้อหาในการอบรม

          O การเข้าใช้งาน google Drive  

          O การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์

          O การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์

 

          O ใช้งาน Google Drive ผ่าน application บน PC/Notebook

ดู 10350 ครั้ง ลงทะเบียน 541 คน จบหลักสูตร 50 คน