ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

Google Sites หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

              Google Sites คือ โปรแกรมออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาด้วย Google Sites สามาระรวบรวมความหลากหลาย ของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทิน การนำเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และ ข้อความ อำนวยความสะดวกให้คุณร่วมกันดูหรือแก้ไขหน้าเว็บไซต์เป็นนกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กรของคุณ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google site ตั้งแต่พื้นฐาน กรรใช้งานTemplate การสร้าง Page การแก้ไขข้อความ แทรกรูป วิดีโอ แผนที่ รูปถึงการปรับแต่งความสวยงาม ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และจะแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำเว็บไซต์ด้วยตนเองง่ายและมี ประสิทธิภาพขึ้น

        วัตถุประสงค์

o แนะนำการใช้งาน Template สำเร็จรูปเพื่อนามาใช้กับงาน เพื่อความรวดเร็ว

o แนะนำเครื่องมือการแก้ไขหน้า Page เช่นการแก้ไข Text การใส่รูป

o การแทรก Google Calendar ลงใน sites

o การสร้างข่าวเพื่อประชำสัมพันธ์ ภายใน sites

o แนะนำการใช้งาน Google Gadget ต่างๆ สำหรับหน้าเว็บของคุณ

o สร้างที่เก็บเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมเข้ามา Download ได้

o ตั้งค่าสิทธิการเข้าถึง Sites และการแก้ไข Page ร่วมกันกับคนอื่นได้

o แนะนำการย่อ Link ให้สั้นลงด้วย goo.gl เพื่อง่ายแก่การจดจำ

         กลุ่มเป้าหมาย

O ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

        ความรู้พื้นฐาน

O ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

        ระยะเวลาในการอบรม

O -

        วิทยากร

สพป.สระแก้ว เขต 2

        เนื้อหาในการอบรม

O การเข้าใช้งาน google site

O การวางโครงสร้างและรายละเอียดของ site

O เครื่องมือในการแก้ไข site

O การเปลี่ยนชื่อ site

O การแก้ไขสีและแบบตัวอักษร

O การแทรกวัตถุ และสื่อต่างๆ ลงไปใน sites
 

O การ Insert ปฏิทินของ Google Calendars

O สร้างเพจเอกสารดาวน์โหลด

O การแบ่งปันการมอบสิทธิ์และแก้ไข

O การแชร์เว็บไซต์ให้เพื่อนร่วมงาน และ การทำ QR Code สำหรับเว็บไซต์

ดู 15374 ครั้ง ลงทะเบียน 481 คน จบหลักสูตร 32 คน